Mensen doen gek in de sauna. Ik was er afgelopen donderdag en er gebeuren vreemde taferelen. Spichtig vooral níet naar je buurvrouw kijken. Overdreven vriendelijk elkaar begroeten en de deuren openhouden. Je kunt niet faken, als je naakt bent. Mensen zien je zoals je bent. Er valt niks te verstoppen achter luxe maatpakken of kittige panties.

Zaterdag was het burendag. Hele dag met een bakkie pleur voor het raam gezeten. Gierend van het lachen zag ik beppende buren over de landerijen klootschieten. Riet mag de score bij houden en Alfons heeft de ballenschep. Het miezerde een beetje, zelfs God vond het te sneu om aan te zien. Nationale Burendag. Verplicht glimmen met je naaste huisbewoners. Zo goed ken je ze niet, zo vaak kijk je niet naar binnen, maar op burendag ben je beste vrienden.

Als we ons ongemakkelijk voelen en ons niet achter kleding kunnen verschuilen, is goed en lief zijn het enige dat overblijft. Mooi gegeven. Waren we maar vaker naakt. Naar de boeren. Gingen we daar eens het gesprek aan, hielden we de deur open. Haalden we de naakte waarheid naar boven over stikstof, CO2 en vierkante meters per koe. Zaten politiek Den Haag, de consument én de boer maar eens per week met zijn allen in een saunagrot. Te zweten over kwesties. Dan zouden ze vriendelijk zijn en luisteren naar elkaar. De boeren worden nu toch al uitgekleed.

Alfons hengelt de bal uit de sloot, Geert wil naar huis en Willem snapt de spelregels niet. Het koppeltje buren klootschiet zich door de straat.
‘Mooi hè, die koeien in de wei?’
‘Heel mooi,’ en Harry snuift de mestlucht op.
‘Prachtig leven he, zo vrij in de natuur,’ en ook Ria snuffelt buitenlucht.
Zo staan die 9 buurtjes met zijn allen op een rij. De modder aan hun rubber laarzen. De frisse lucht vers in hun gezicht. Nationale burendag, ze hadden er geen van allen zin in.
‘1 oktober is die staking he, dan gaan ze naar Den Haag,’ bromt Geert.
‘Ze vinden dat het anders moet. Die boeren.’

Ik stel voor om Nationale Burendag te vervangen voor Nationale Boerendag. Dat we met zijn allen naakt naar de boerderijen gaan en extreem vriendelijk tegen elkaar zijn. Op Boerendag ben je  beste vrienden. Dat wij door de boer worden uitgekleed, in plaats van andersom. Dan zullen we zien hoe naakt de waarheid is op het platteland. De boeren lachen zich een kriek en ze zouden weer trots zijn op wat ze doen. Zelfverzekerder dan ooit zullen ze de volgende dag aan het werk gaan. Na het zien van zoveel treurige kadavers, valt dat boerenleven nog wel mee.
#trotsopdeboeren